(pre turbíny do priemeru obežného kolesa 1200 mm)

Dodávka montovaných strojovní pre vodné elektrárne, určených pre inštalácie mimo záplavového územia (napríklad náhony mlynov, spodné výpuste vodohospodárskych nádrží, vodovodné systémy a i.) s horizontálnymi turbínami typu KAPLAN a FRANCIS s inštalovaným výkonom do 2 MW.

  • Agregáty turbíny a generátora sú ako kompakty umiestnené na spoločnom samonosnom oceľovom ráme.
  • Strojovňa montovaného typu sa ustavuje na jednoduchý betónový základ dimenzovaný na zaťaženie úmerné veľkosti turbíny a inštalovanému výkonu.
  • V strojovni je umiestnený aj hydraulický regulátor turbíny a zariadenia mazacieho a chladiaceho systému.
  • Elektrické vybavenie je umiestnené vedľa strojovne v samostatnej montovanej elektrickej rozvodni s rozvádzačmi a riadiacim systémom s možnosťou diaľkového prenosu.
  • Umiestnenie blokového transformátora a vysokonapäťovej rozvodne pre vyvedenie výkonu na energetickú sieť, môže byť súčasťou montovanej strojovne (suché transformátory), alebo  na vonkajšom stanovišti mimo montovanej strojovne (olejové transformátory).

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac