(pre turbíny do priemeru obežného kolesa 800 mm)

Dodávka Kontajnerových strojovní pre vodné elektrárne určených pre inštalácie mimo záplavového územia (napríklad náhony mlynov, spodné výpuste vodohospodárskych nádrží, vodovodné systémy a i.) s  turbínami typu KAPLAN alebo FRANCIS a inštalovaným výkonom do 1MW.

  • Agregáty turbíny a generátora sú ako kompakty umiestnené na spoločnom samonosnom oceľovom ráme.
  • Strojovňa-kontajner sa ustavuje na jednoduchý betónový základ dimenzovaný na zaťaženie úmerné veľkosti turbíny a inštalovanému výkonu.
  • V strojovni je umiestnený aj hydraulický regulátor turbíny a  aj zariadenia mazacieho a chladiaceho systému.
  • Elektrické vybavenie je umiestnené vedľa strojovne v samostatnej kontajnerovej elektrickej rozvodni s rozvádzačmi a riadiacim systémom s možnosťou diaľkového prenosu.
  • Umiestnenie blokového transformátora a vysokonapäťovej rozvodne pre vyvedenie výkonu na energetickú sieť, môže byť súčasťou kontajnera (suché transformátory), alebo  na vonkajšom stanovišti mimo kontajnera (olejové transformátory).

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac