STM POWER realizuje rekonštrukcie a generálne opravy pre vodné elektrárne do 90 MW. Zabezpečujeme nasledujúce:

 • demontáž a montáž
 • revízie a odborné prehliadky
 • výroba a oprava dielov
               - obežné koleso
               - rozvádzacie ústrojenstvo
               - ložiská
               - upchávkové systémy
               - hriadeľ turbíny
               - prevodovky
               - servomotory
               - regulátory
               - čerpací agregát
               - mazací a chladiaci systém
 • návrh a realizácia konštrukčných úprav
 • merania a skúšky
 • dokumentácia

   

Počas realizácie aplikujeme:

 • Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle STN OHSAS 18001:2009, zabezpečujeme požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov v zmysle  STN EN ISO 3834-2:2006,
 • Moderné systémy renovácie poškodených dielov,
 • Využívanie netradičných materiálov a originálne riešenia konštrukcie ich použitia,
 • Inštalácia nových prvkov pre bezpečnú a plne automatickú prevádzku, diagnostiku a monitorovanie,
 • Minimalizácia obsahu, alebo plné nahradenie ekologicky nebezpečných materiálov a náplní.

Poskytujeme služby pre VE s nekompletnou technickou dokumentáciou. Ponúkame kompletizáciu dokumentácie a poskytujeme ju v digitálnej podobe.

 

 

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac