Zariadenia na výrobu energie sú vyrobené zo sofistikovaných na trhu dostupných a moderných technológií (BAT), ktoré pri dosiahnutí maximálnej účinnosti a v požadovaných technických parametroch, majú v konečnom dôsledku aj minimálny dopad na životné prostredie.

Naša spoločnosť ponúka kompletné dodávky aj s ich prevádzkovaním (jednotlivo alebo systémom "na kľúč"). Poskytujeme technické riešenia v oblasti :

 • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
 • Vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (VUKVET)
 • Úspory a optimalizácia v dodávkach energií + EPC aplikácie
 • Štandardná výroba tepla
 • Iné aplikácie v oblasti energetiky

 

K vyššie uvedeným oblastiam ponúkame nasledovný súbor činností:

 • Technicko ekonomické posúdenie zámeru investora pre oblasť elektroenergetiky / tepelnej energetiky
 • Realizácia zámeru formou dodavky „na kľuč“
 • Uvedenie energetických zariadení do prevádzky
 • Inžinierska činnosť
 • Prevádzkovanie zdrojov
 • Poradenstvo
 • Servis

J208 GE Jenbacher - 6480x480 transp

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac