Spoločnosť STM POWER a.s. je generálnym dodávateľom Vodného diela Trenčianske Biskupice II, ktoré je navrhnuté za účelom výroby elektrickej energie využívajúc hydroenergetický potenciál troch balvanitých stupňov pod jestvujúcou haťou v Trenčianskych Biskupiciach. Stavba je navrhnutá za účelom výroby elektrickej energie s využitím jestvujúceho hydroenergetického potenciálu.

Základná technická koncepcia vychádza z návrhu riečneho stupňa umiestneného priamo v koryte toku a pozostáva z objektu trojpólovej hate, budovy malej vodnej elektrárne, ktorá bude osadená na ľavostranné zaviazanie. Medzi telesom hate a budovou elektrárne je umiestený biokoridor.

Prevádzkovateľom a užívateľom Vodného diela Trenčianske Biskupice je investor stavby EQ Horný Váh, s.r.o..

Dodávky spoločnosti STM POWER a.s. ako generálneho dodávateľa diela:

  • stavebná časť
  • strojno-technologická časť
  • elektro-technologická časť
Zákazník: EQ Horný Váh, s.r.o.
Rok: 2016
Popis: Výstavba MVE na kľúč, dodávka kompletnej strojnej technológie (výroba turbíny a klapiek) elektrárne a hate
Technické parametre: 
typ: Kaplan horizontál PIT
Priemer (mm) 1750
Výkon (MW): 0,975
Spád (m): 5,9
Prietok (m3/s): 20
Klapka: Hradiacia výška: 4,25 m
Šírka haťového poľa: 18 m
Počet haťových polí: 3
 


Vizualizácia Vodného diela Trenčianske Biskupice II 


Pohľady na MVE

Realizácia:

 

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac