V čísle 4/2016 XVIII. ročníka časopisu 21. storočie – magazín pre priemyselnú ekológiu bol uverejnený rozhovor s Ing. Róbertom Procházkom, MBA, riaditeľom divízie tepelnej energetiky našej spoločnosti zameraný na realizáciu projektov a ich možnosť financovania aj z úspor energie.

Čítať viac »

Spoločnosť STM POWER a.s. implementovala nový informačný systém ABRA.

Čítať viac »

Spoločnost STM POWER a.s. sa stala vybraným partnerom spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. v oblasti inštalácie, rekonštrukcie a renovácie zdrojov tepla na báze zemného plynu.

Zdroj: linkKoncom sedemdesiatych rokov sa uvažovalo nad využitím prietoku z rieky Hnilec, ktorý sa cez Prečerpávaciu vodnú elektráreň (PVE) Dobšiná prevádza do povodia rieky Slaná. Výsledkom tejto snahy bolo v roku 1994 uvedenie malej vodnej elektrárne Dobšiná II do prevádzky a v tomto roku k nej pribudla malá vodná elektráreň Dobšiná III.

Čítať viac »

Vybudovanie jednotnej firemnej komunikačnej platformy s využitím služieb veľkých systémov, ktoré sú vzhľadom na výšku úvodných investícií a náročnosť ich údržby zvyčajne výsadou veľkých firiem, nie je jednoduché. Spoločnosť STM Power a.s., ktorá je klasickým príkladom firmy patriacej do SMB segmentu, sa však pri snahe o zefektívnenie práce svojich zamestnancov nezľakla a vsadila na Microsoft Office 365. Úspešne.

Čítať viac »

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac