Názov projektu: Priemyselný výskum v spoločnosti STM POWER a.s.
Miesto realizácie projektu: Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stručný opis projektu:
Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR spoločnosť STM POWER a.s. zrealizovala výskum v oblasti kompaktných agregátov turbína-generátor. Z hľadiska konštrukčného riešenia išlo o usporiadanie Kaplanovej turbíny a striedavého alebo jednosmerného elektrického generátora. Bol navrhnutý a odskúšaný nový model priamoprúdovej vodnej turbíny. Výskumom spoločnosť získala vlastné know-how, ktoré zvyšuje jej konkurencieschopnosť na trhu.

Názov a sídlo prijímateľa:  STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75, 018 41  Dubnica nad Váhom
Dátum začatia realizácie projektu: 7.1.2013
Dátum skončenia realizácie projektu: 28.02.2015
Výška poskytnutého príspevku: 1 266 390,42  EUR
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

 

www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk

 

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu

Model turbíny A

 Model turbíny B na skúšobnom stende

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac