Miesto realizácie projektu: Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom
Názov projektu: Linka na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je nákup inovatívnych a vyspelých technológií - linky na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (vodné elektrárne), ktorá je zložená z ôsmich technologických pracovísk a jedného programovacieho pracoviska.

Názov a sídlo prijímateľa:  STM POWER a.s., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava 
Dátum začatia realizácie projektu: 14.10.2011
Dátum skončenia realizácie projektu: 13.09.2013
Výška poskytnutého príspevku: 5 998 810,98 EUR 
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

 

www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac