Miesto realizácie projektu: Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie

Stručný opis projektu: 
Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie spoločnosť STM POWER a.s. zrealizovala rekonštrukciu vonkajšieho plášťa administratívno-výrobnej budovy. V rámci rekonštrukcie objektu bolo zabezpečené zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien a troch vonkajších brán za nové konštrukcie s tepelnou izoláciou. Firma v rámci projektu zároveň vybudovala na streche budovy fotovoltaickú elektráreň, ktorá bude efektívnym spôsobom využívať obnoviteľný zdroj energie.

Názov a sídlo prijímateľa:  STM POWER a.s., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava 
Dátum začatia realizácie projektu: 22.12.2009
Dátum skončenia realizácie projektu: 22.12.2010
Výška poskytnutého príspevku: 1 029 321,95 EUR 
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

 

 

 

 

 

www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk

 

 

Cenové rozhodnutia:
• Cenové rozhodnutie ÚRSO pre rok 2010, stiahnite tu
• Cenové rozhodnutie ÚRSO pre rok 2011, stiahnite tu
• Cenové rozhodnutie ÚRSO pre rok 2012, stiahnite tu
• Cenové rozhodnutie ÚRSO pre rok 2013, stiahnite tu
• Cenové rozhodnutie ÚRSO pre roky 2014 až 2025, stiahnite tu

Štandardy kvality za rok 2016

 

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac