Dodávkou spoločnosti STM POWER a.s. je uvádzanie do prevádzky prevádzkových súborov a technologických celkov sekundárnej časti SE-MO 3,4 v častiach:

  • Elektro
  • Meranie a Regulácia
  • Strojná technológia
  • Podpora prevádzky

Plány a programy spúšťania sú dodávané koncovému zákazníkovi - Slovenské Elektrárne a.s. (SE).

Rozsah prác:
    - prebranie technologického celku od SE,
    - nastavenie hraníc testovaného celku definovaných v programe spúšťania,
    - kalibrácia a nastavenie meracích bodov, analyzátorov,
    - vykonanie funkčných skúšok, uvedenie do prevádzky,
    - odovzdanie otestovaného/do prevádzky uvedeného prevádzkového súboru a technologického celku koncovému zákazníkovi.

Harmonogram realizácie projektu:

01. 04. 2016 – 01. 04. 2018

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac