Naša spoločnosť poskytuje služby pri dostavbe 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce, prostredníctvom Expertov so skúsenosťou s výstavbou a prevádzkou jadrovej elektrárne typu VVER.

Jednotliví experti sú zaradení do Organizačnej štruktúry Slovenských Elektrární. Hlavnou úlohou expertov je vykonávať nezávislé posúdenie hlavných oblastí projektu s cieľom v predstihu identifikovať možné  a existujúce riziká v nasledovných oblastiach:

  • Basic Design Configuration
  • Licenčný proces
  • Inžiniering
  • Výstavba
  • QA/QC
  • Plánovanie a riadenie
  • Spúšťanie
  • Správa dokumentácie

Harmonogram realizácie projektu:

01. 11. 2015 – 31. 3. 2018

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac