Naša spoločnosť ako subdodávateľ zabezpečuje niektoré činnosti v rámci projektov realizujúcich sa v etape spúšťania SE-EMO34.
V tomto projekte je našou dodávkou koordinačná činnosť, technická podpora a poradenstvo v oblasti energetiky na dostavbe 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

Rozsah dodávaných služieb:

 • koordinácia realizácie prác a inžinierskej činnosti na strojárskych častiach, častiach vzduchotechnického systému a elektrických systémov/zariadení, systému  riadenia, systému Merania a Regulácie;
 • kontrola dodržiavania politiky HSE a postupov spoločnosti Slovenské Elektrárne a.s., ako aj platných miestnych zákonov/zákonov krajiny/predpisov, po celú dobu vykonávania práce a činností na pracovisku;
 • kontrola a primerané riadenie, aby príslušný rozsah a povaha úlohy bola vykonávaná správne podľa plánu projektu, v požadovanej kvalite, v termíne, bezpečne a v súlade s platnými právnymi predpismi;
 • kontrola a v maximálnej miere dostupnými prostriedkami urýchlené odovzdanie pracovísk od technologických dodávateľov (vrátane stavebnej pripravenosti) podľa harmonogramu výstavby;
 • kontrola a zabezpečenie dodržiavania technického ako aj časového harmonogramu medzi jednotlivými technologickými systémami a stavebnými časťami;
 • kontrola a zabezpečenie dodržiavania technického ako aj časového harmonogramu medzi príslušnými technologickými dodávateľmi, ktorí súbežne pôsobia v rámci každej oblasti/miestnosti (rozhrania ako napr.: stroje - strojné zariadenia, strojné zariadenia – elektrické zariadenia, stroje – systém Merania a Regulácie (MaR), elektrické zariadenia - MaR, a podobne);
 • sledovanie a vyhodnocovanie dodávateľov/subdodávateľov jednotlivých projektov a ich výkonu práce na pracovisku, pokiaľ ide o:
  - dodržiavanie technických postupov,
  - požiadavky kvality,
  - vykonávanie správnych pracovných úkonov,
  - postupovanie podľa časového harmonogramu projektu,
  - skutočnú produktivitu a vyťaženosť pracovnej sily,
  - plánovanú vyťaženosť pracovníkov a reálnu vyťaženosť pracovníkov a podobne.
  Cieľom sledovania je zistiť akúkoľvek možnú kritickú cestu projektov a rizík pri realizácií projektov a tým aj prichádzať s riešeniami zodpovedajúcimi zníženiu závažnosti rizika alebo prichádzať s nápravnými opatreniami;
 • poskytovanie podpory a primeraného riadenia zmien realizovaných na projekte a/alebo poskytovanie riadenia nápravných opatrení vzniknutých na stavenisku počas realizácie prác.

Harmonogram realizácie projektu:
01. 08. 2014 – 31. 12. 2017

 

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac