Pre investora novej elektrárne - spoločnosť MEN (Mestská elektráreň Nitra a.s.) podnikajúcu v oblasti výroby tepla v rámci komunálnej sféry, sa STM POWER a.s. stala po náročnom výbere, generálnym dodávateľom diela aj s pokrytím kompletnej inžinierskej a projekčnej činnosti.

 

Čítať viac »

V rámci riešenia energetických projektov sa naša spoločnosť stretla so zaujímavou potrebou investora – pestovateľa poľnohospodárskych produktov – riešiť dodávku elektrickej a tepelnej energie pre svoje objekty.

Čítať viac »

Prevádzkovateľ hotelového komplexu poskytol údaje ohľadom spotreby elektrickej energie, tepla a zemného plynu na výrobu a dodávku tepla. Na základe modelových výpočtov sa navrhla inštalácia kogeneračnej jednotky s elektrickým výkonom do 200 kWe, ktorá z hľadiska posúdenia najlepšie zohľadňovala možnosti investičnej návratnosti.

Čítať viac »

Počas realizácie projektu došlo k výmene pôvodnej opotrebovanej a v inom prevádzkovom režime využívanej kogeneračnej jednotky typu MP 400 G za novú účinnejšiu typu MP250 N–BCU s inštalovaným elektrickým výkonom 211 kWe. Kogeneračná jednotka (ďalej len KGJ) slúži ako zdroj elektrickej a tepelnej energie pre potreby ČOV Nitra – Dolné Krškany.

Čítať viac »

Výstavba bioplynovej stanice predstavovala funkčné zapracovanie kogeneračnej jednotky spaľujúcej bioplyn do súboru tepelných zariadení v kotolni v rámci Čistiarne odpadových vôd (ČOV). Dispozične je nová kogeneračná jednotka umiestnená v objekte kalového hospodárstva v kotolni.

Čítať viac »

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac