Spoločnosť STM POWER a.s. sa zúčastnila 11. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie  ALL FOR POWER CONFERENCE 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 01. a 02. decembra 2016 v Prahe. Bola organizovaná spoločnosťou AF POWER agency, a.s.

Konferencia bola zameraná na investičné celky ako jadrové elektrárne, klasické elektrárne, teplárne a priemyslová energetiky, vývoj česko-slovenskej energetiky v celosvetovom kontexte, export investičných celkov.

Naša spoločnosť bola partnerom podujatia a v rámci odborného programu sa prezentovala prednáškou na tému:
Návrhy, realizácie a špecifiká energetických riešení pre využitie obnoviteľných zdrojov (bioplyn, MVE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (plyn, drevná štiepka).

Prednášajúcimi boli Ing. Róbert Procházka, MBA, riaditeľ divízie Tepelnej energetiky spoločnosti STM POWER a.s. a Ing. Gabriel Sirotňák, obchodný riaditeľ spoločnosti STM POWER a.s..

Prednáška bola zameraná najmä na energetické využitie obnoviteľných zdrojov energie, VUKVET, na možnosti realizácie investičných zámerov s využitím našich skúseností v oblasti elektronenergetiky a tepelnej energetiky, ako aj prezentáciu už doteraz zrealizovaných projektov v uvedenej oblasti.

 

 

Divízia hydro

Divízia hydro

Návrh, konštrukcia, výroba a spúšťanie
turbín a iných technologických
zariadení vodných elektrární

Divízia Výroba

Divízia Výroba

STM POWER je univerzálnym výrobcom
turbín a ostatného technologického
vybavenia pre vodné elektrárne.

Divízia teplo

Divízia teplo

Vysokoúčinné zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej
energie (spaľovacie zariadenia, PPC)

Oblak
Oblak
Oblak
Oblak
Strom
Strom

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Výroba

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41  Dubnica nad Váhom

tel icon+421 905 872 167
email iconinfo@stmpower.eu

Kontaktné informácie

Centrála

STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Tel:   +421 905 872 167
E-mail: info@stmpower.eu

linkedIn logo 

 

Voľné pracovné miesto:

Miesto práce:

Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Zobraziť viac